pano

Vítame Vás na stránkach Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským na Vetvárskej ulici 7 v Podunajských BiskupiciachRozlúčka so školou

Srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie šk. roka a na rozlúčku deviatakov so školou dňa 30. júna 2017 o 8,30.

Voľné pracovné pozície v ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ s VJM, Alapiskola és Óvoda oznamuje, že hľadá uchádzačov na voľné pracovné pozície:

- od 1. septembra 2017: tajomníčka na polovičný úväzok (4 hod.)

Prihlásiť sa môžete osobne na adrese školy, tel.: 02/45 248 667, 02/45 640 606 alebo 0911/ 256 648, p. riad. Maurská 0905/764 539

 

Voľné pracovné pozície v MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ s VJM, Alapiskola és Óvoda oznamuje, že má voľné pracovné pozície v MŠ:

- od 1. júla 2017: upratovačka do MŠ - 6 hodinový pracovný úväzok

Prihlásiť sa môžete osobne na adrese školy, tel.: 02/45 248 667, 02/45 640 606, alebo 0911/256 648, p. riad. Maurská 0905/764 539

Ďakujeme, že nám venujete 2 % z Vašich daní!

vyhlasenie-zamestnanci_2_.doc

Fond solidárnosti

Prosíme Vás o ďalšie príspevky do Fondu solidárnosti, ktorý sme založili v roku 2011. Keď môžete, prispejte do tohto fondu, aby sme vedeli aj v ďalších rokoch pomôcť žiakom v hmotnej núdzi, aby sa mohli zúčastniť na akciách školy. Prispejte podľa Vašich možností, informujte o tom aj priateľov, známych, ktorí si to môžu dovoliť. Príspevkami podporíte deti, ktoré nemôžu za to, v akej sú situácii. Ďakujeme!

č. ú. OTP Banka

SK11 5200 0000 0000 1241 4403

 

Vedenie ZO Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ s VJM

pano