pano

Jelenünk


A 2016/2017-es tanévben iskolánkat 85 tanuló látogatja 9 osztályban. Ebből 43 a lány és 42 a fiú. Az alsó tagozaton 52 tanuló tanul négy évfolyamban, a felsőfokon pedig 33 tanuló öt évfolyamban. Mivel kis létszámú osztályok működnek,(átlagban 9) ideális lehetőség nyílik a differenciált foglalkoztatásra, a felzárkóztatásra, egyben a tehetséggondozásra is.

A pedagógusok száma 14 és 2 a nevelő . A szakképesített oktatás minden főtantárgyban biztosított. A tanárok átlagéletkora 42 év. Az iskolánk mellett működő napközit az 1.-5. évfolyamba járó gyerekek látogatják.

A tanítás az 1. - 9. évfolyamokban az Iskolai oktatóprogram szerint folyik, melynek elnevezése: Hidd, hogy a szeretet és a tudás érték! A nevelési tantárgyakat (zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, testnevelés, munkára nevelés, polgári nevelés) osztályozzuk, a hittant és az etikai nevelést csak szóban értékeljük. Iskolánkban az idegen nyelvek közül az angol nyelvet oktatjuk: az 1. és 2. évfolyamban heti 1 órában, harmadiktól heti 3 órában az Iskolai oktatóprogram szerint. Az 8. évfolyamtól heti 1 órában a német nyelvet oktatjuk második idegen nyelvként.


Iskolánk prioritásai közé tartozik:

  • az idegen nyelvű oktatás,
  • a számítógépes oktatás felhasználása az egyes tantárgyakon belül,
  • a szabadidő kihasználása a szakköri és sporttevékenységek keretén belül,
  • lehetőség nyílik a zenetanulásra is az iskolánk épületében, a gyerekek nincsenek kitéve a járműforgalom veszélyeinek. A zenei oktatásban főleg a gitár és a harmonika dominál.

FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

Infovek


Kivetítővel felszerelt számítógépes tantermünk van. A tanteremben ISDN vonalon kapcsolódik az iskola az internetes hálózatra. Az internet helyes és biztonságos használatát és a számítógép felhasználását már alsó foktól informatika órán tanulhatják meg. Egyre több pedagógus és diák használja fel a számítógépet az oktatási folyamatban a saját tantárgyán belül.

A laboratóriumban interaktív tábla áll a tanulók rendelkezésére, hogy változatossá és érdekesebbé váljon az oktatás menete. A tábla és az oktatói softwerek segítségével játékos módon tudják a tanulók átvenni, megérteni és begyakorolni a tananyagot.

Az alsó fokon az elsős és másodikos tanulók osztályában is van interaktív tábla, melynek segítségével tanulják meg a betűket. A táblát egyaránt használják magyar nyelven, szlovák nyelven, angol nyelven és azokon a tantárgyakon, ahol a tanár rendelkezésére áll az interaktív oktatási szoftver.

A felső fokon két osztály van felszerelve kivetítővel. Az egész épületben van lehetőség csatlakozni az internethet.

Az egészséges iskoláért


1/ Nárciszok napja

2/ drogellenes program – osztályfőnöki órák keretén belül, előadások

3/ újrahasznosítási program - Recyklohry

4/ egészséges ivóvíz program - Modrá škola

5/ a szemét elkülönítése - Olompiáda

6/ úszótanfolyam szervezése – 1.- 4. évfolyamok részére

7/ sítanfolyam szervezése – külön 1. - 4. és 5. - 9. évfolyamok részére

8/ sportversenyek

9/ természeti iskola – 1. - 4. és 5. - 9. évfolyamok részére.

SZAKKÖRI TEVÉKENYSÉG

Az iskolai szakkörök működése a szülők által az iskolába juttatott Oktatási utalványokból valósul meg. Idén a 85 kiadott Oktatási utalványból 84 visszakerült az iskolába, így idén 7 iskolai kör indult:

Sportkör (vezető: PeadDr. Pápay István)

Könyvbarátok köre (vezető: Mgr. Maursky Mónika)

Médiakör -  BON BON suliújság  (vezető: Mgr. Bittera Katalin)

Rajzkör  (vezető: Kovács Erzsébet)

Színjátszókör (vezető: Mgr. Ádámka Adrianna)

Számítástechnikai kör az 1. osztályban: (vezető: Mgr. Bittera Katalin)

Néptánc - Apró Szőttes - alsófokosoknak (vezetők: Horváth Mária, Mgr. Maursky Mónika)

Az iskolai körökön kívül iskolánk helyt ad a következő tevékenységeknek is:

Néptánc - Aprócska Szőttes - ovisoknak

Kézilabdakör (vezető: Hudák Juraj)

Mozgásjátékok az 1. és 2. évfolyamosoknak (vezető: Gyurcsi Martina)

Cserkészet (vezető: Sütő Zsuzsanna)

Angol konverzáció - egyéni foglalkozások: Mgr. Lengyel Csilla

 

VÉGZŐS DIÁKJAINK

Azok a tanulók, akik iskolánkból kikerülnek a 9. osztály elvégzése után, gond nélkül tudnak tovább tanulni a különböző gimnáziumokban, szakközépiskolákban. A 2015/2016 –os iskolai évben 7 végzős tanulónk volt, mindannyian felvételt nyertek érettségivel végződő középiskolai szakokon.

pano