pano

Novela zákona č. 211/2000 Z. z. od 1.1.2012 upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr nasledovne:

ZMLUVY  

V zmysle § 5a  ods. 14  Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.

Zverejňovanie objednávok a faktúr

V zmysle § 5b sa  zverejňuje  v štruktúrovanej a prehľadnej forme:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
2. popis objednaného plnenia,
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. dátum vyhotovenia objednávky,
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje

b) o faktúre za tovary, služby a práce

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby- podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby- podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

Údaje podľa odseku 1 písm. a)  o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác sa zverejňujú do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.

Údaje podľa odseku 1 písm. b)  faktúre za tovary, služby a práce sa zverejňujú do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., sa povinne zverejňovali faktúr za tovary a služby  v hodnote nad 1 000 €.

Od 1.1.2012 je povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.

 

 

ZMLUVY

NadaciaZSE_zmluva_o_poskytnuti_FP.pdf

Zmluva_Vetvarska_dodatok4.pdf

Darovacia_zmluva_CVTISR.pdf

Darovacia_zmluva_CVTISR_priloha.pdf

zmluva_o_najme_FEKETE_3_2016-17.pdf

zmluva_o_najme_Beracha_2_2016-17.pdf

zmluva_o_najme_Oravec_1_2016-17.pdf

zmluva_o_najme_BORAROSOVA.pdf

Zmluva_FRESCO_od_septemra2016.pdf

Zmluva_o_najme_OTP_ATM_dodatok1.pdf

zmluva_Trimel.pdf

Zmluva_Vetvarska_dodatok3.pdf

kupna_zmluva_SlovakTelekom.pdf

zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_SlovakTelekom.pdf

zmluva_o_dielo_radiator_EKS.pdf

zmluva_o_poskytovani_sluzieb_Komensky.pdf

Zmluva_skolske_ovocie_LUNYS_sr2015_2016.pdf

Zmluva_dotacia_BSK.pdf

Zmluva_FRESCO_od_septembra2015.pdf

Zmluva_Radost_pomahat.pdf

Kupno_predajna_zmluva_Lenovo.pdf

zmluva_o_najme_4_14-15_PULKERT.pdf

zmluva_o_najme_3_14_15_FEKETE.pdf

zmluva_o_najme_2_14_15_BERACHA.pdf

zmluva_o_najme_1_14-15_ORAVEC.pdf

Zmluva_o_najme_OTP_ATM.pdf

Dohoda_o_skonceni_najmu_OTP.pdf

zmluva_FRESCO.pdf

zmluva_o_poskytnuti_dotacie_BSK.pdf

zmluva_o_dielo_ORAVECsro.pdf

ramcova_zmluva_dodavka_ovocia_zeleniny_LUNYSsro.pdf

Dodatok2_k_zmluve_6_2008_OVeSsro_vedenie_ekonomickej_agendy.pdf

sluzbyBOZPaOOP_Stegena.pdf

zmluva_o_najme_1_13-14_ORAVEC.pdf

zmluva_o_najme_2_13_14_BERACHA.pdf

zmluva_o_najme_5_12-13_SZUŠ.pdf

zmluva_o_najme_2_12_13_BERACHA.pdf

zmluva_o_najme_3_12_13_BERACHA.pdf

zmluva_o_najme_1_12-13_ORAVEC.pdf

zmluva_o_najme_4_12-13_VARGOVA.pdf

nadacia_EKS_darovacia_zmluva_2.pdf

zmluva_o_najme_7_11-12.pdf

zmluva_o_najme_2_11-12.pdf

zmluva_o_najme_4_11-12.pdf

zmluva_o_najme_1_11-12.pdf

zmluva_o_najme_5_11-12.pdf

zmluva_o_najme_3_11-12.pdf

zmluva_o_najme_6_11-12.pdf

nadacia_EKS_darovacia_zmluva.pdf

T_COM_zmluva_o_pripojeni.pdf

zmluva_skolske_ovocie_LUNYS.pdf

FAKTÚRY rok 2011

prehlad_januar_2011.pdf

prehlad_februar_2011.pdf

prehlad_marec_2011.pdf

prehlad_april_2011.pdf

prehlad_maj_2011.pdf

prehlad_rok2011_nad_1000€.pdf

modra skola

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE r. 2016

2kolo_OVS_nebytove_priestory_oznamenie_vysledku.pdf

Vyhlasenie_OBS_prenajom_priestorov_2kolo.pdf

podmienky_OVS_2kolo.pdf

vysledok_OBS_nebytove_priestory.pdf

oznamenie_vyhodnotenie_OBS.pdf

Vyhlásenie_obchodna_verejna_sutaz.pdf

Podmienky_vrejnej_obchodnej_sutazi.pdf

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE r. 2015

vyzva_malovanie_priestorov_skoly.pdf

Obchodná_verejná_súťaž_prenájom_priestorov.pdf

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ARCHÍV

vyzva_plot_MS_Staromlynska.pdf

projekt_BSK_MS_oprava_plotu.pdf

vyzva_maliarske_prace.pdf

vyzva_malovanie_triedy.pdf

FAKTÚRY rok 2017

FAKTURY_maj_2017.pdf

FAKTURY_april_2017.pdf

FAKTURY_marec_2017.pdf

FAKTURY_februar_2017.pdf

FAKTURY_januar_2017.pdf

Faktúry rok 2016

FAKTURY_december_2016.pdf

FAKTURY_november_2016.pdf

FAKTURY_oktober_2016.pdf

FAKTURY_september_2016.pdf

FAKTURY_august_2016.pdf

FAKTURY_jul_2016.pdf

FAKTURY_jun_2016.pdf

FAKTURY_maj_2016.pdf

FAKTURY_april_2016.pdf

FAKTURY_marec_2016.pdf

FAKTURY_februar_2016.pdf

FAKTURY_januar_2016.pdf

FAKTÚRY rok 2015

FAKTURY_september_2015.pdf

FAKTURY_august_2015.pdf

FAKTURY_jul_2015.pdf

FAKTURY_jun_2015.pdf

FAKTURY_maj_2015.pdf

FAKTURY_april_2015.pdf

FAKTURY_marec_2015.pdf

FAKTURY_februar_2015.pdf

FAKTURY_januar_2015.pdf

FAKTÚRY 2014

FAKTURY_januar_2014.pdf

FAKTURY_februar_2014.pdf

FAKTURY_marec_2014.pdf

FAKTURY_april_2014.pdf

FAKTURY_maj_2014.pdf

FAKTURY_jun_2014.pdf

FAKTURY_jul_2014.pdf

FAKTURY_august_2014.pdf

FAKTURY_september_2014.pdf

FAKTURY_oktober_2014.pdf

FAKTURY_november_2014.pdf

FAKTURY_december_2014.pdf

FAKTÚRY 2013

FAKTURY_januar_2013.pdf

FAKTURY_februar_2013.pdf

FAKTURY_marec_2013.pdf

FAKTURY_april_2013.pdf

FAKTURY_maj_2013.pdf

FAKTURY_jun_2013.pdf

FAKTURY_jul_2013.pdf

FAKTURY_august_2013.pdf

FAKTURY_september_2013.pdf

FAKTURY_oktober_2013.pdf

FAKTURY_november_2013.pdf

FAKTURY_december_2013.pdf

FAKTÚRY rok 2012

FAKTURY_januar_2012.pdf

FAKTURY_februar_2012.pdf

FAKTURY_marec_2012.pdf

FAKTURY_april_2012.pdf

FAKTURY_maj_05_2012.pdf

FAKTURY_jun_2012.pdf

FAKTURY_jul_2012.pdf

FAKTURY_august_2012.pdf

FAKTURY_september_2012.pdf

FAKTURY_oktober_2012.pdf

FAKTURY_november_2012.pdf

FAKTURY_december_2012.pdf

pano